O autorze
Jestem ekonomistką, zajmowałam się problemami rynku pracy, ekonomii społecznej, edukacji oraz prowadziłam portal internetowy z branży nieruchomości.

Od 2015 roku jestem Posłanką.
Pracuje w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Polityki Senioralnej.

Dobra organizacja i zarządzanie pracą to fundament do osiągnięcia sukcesu.

Mieszkam we Wrocławiu, mam dwóch synów, którzy codziennie przypominają mi, że nie ma rzeczy niemożliwych. A ich przyszłość, pośrednio uzależniona jest od sprawnie funkcjonującego, demokratycznego Państwa. Trzeba tylko otworzyć się na rzeczy nowe, wyeliminować uprzedzenia i przede wszystkim rozmawiać - to podstawa każdego kompromisu.

Każdy z nas zasługuje na awans społeczny a Państwo powinno w tym pomagać swoim obywatelom.

Wzrost płacy minimalnej dotyczy ponad 1,3 mln Polaków

Premier Beata Szydło ogłosiła wczoraj na konferencji prasowej, że w 2017 r. rząd podniesie wysokość płacy minimalnej do 2000 zł z obecnego poziomu 1850 zł. Tą decyzję uzasadniała poczuciem odpowiedzialności za budżet państwa, sytuację finansową i los obywateli. Jakie konsekwencje przyniesie wzrost płacy minimalnej szczególnie w długim horyzoncie czasowym?

Temat jest ważny w kontekście gospodarczym i społecznym, ale jest również chwytliwy ze względów wizerunkowych, dlatego tak duże zainteresowanie mediów nie może dziwić.Z informacji podawanych na różnych portalach prasowych możemy przeczytać, że propozycja rządu zostanie przekazana do opinii Rady Dialogu Społecznego i ostateczną wysokość wynagrodzenia minimalnego poznamy w 2017 r., ale już teraz możemy spodziewać się akceptacji ze strony związków zawodowych, partnerów społecznych, a przede wszystkich tych pracowników, którzy pobierali minimalne wynagrodzenie.

Nie trudno przewidzieć, że sprzeciwu możemy z kolei spodziewać się ze strony pracodawców, którzy już teraz wskazują na to, że w przypadku pogorszenia koniunktury wpływ wzrostu płacy minimalnej może doprowadzić do zwolnień pracowników oraz stwarzać pokusę lub konieczność przechodzenia do szarej strefy. Zgłaszane przez nich uwagi i zastrzeżenia nie są nowe i pojawią się zawsze w sytuacji omawiania wzrostu płacy minimalnej.

Negatywne skutki podniesienia płacy minimalnej nie są widoczne od razu, szczególnie w czasach dobrej koniunktury, a jednolita stawka dla całego kraju odbije się negatywnie przede wszystkim na biedniejszych regionach Polski, co będzie miało jeszcze bardziej szkodliwe konsekwencje jeśli dojdzie do pogorszenia koniunktury gospodarczej.

W efekcie decyzja rządu wywoła nacisk na pracodawców, którzy jak sami wskazują - mogą nie wytrzymać presji podwyżek wynagrodzeń, szczególnie w tych branżach, które cechuje silna konkurencja cenowa. To z kolei może spowodować chęć przeniesienia tych kosztów na klientów lub potrzebę restrukturyzacji. Problemy będą najbardziej widoczne w biednych regionach Polski, o wysokiej stopie bezrobocia i niskiej produktywności pracowników.

Kolejnym problemem jest możliwość pozbawienia świadczeń z Programu 500+ tych osób, u których zastosowano kryterium dochodowe. Może dojść do sytuacji, w której część z nich zrezygnuje z pracy na rzecz otrzymywania środków z programu w wyniku prostej kalkulacji ponoszonych przez nich zysków i strat.

Warto pamiętać, że pomoc dla najbiedniejszych nie może być pomocą czysto wizerunkową, a faktycznym wsparciem, które powinno opierać się na stabilnym i systematycznym włączaniu pracowników do rynku pracy.

Obecny system pomocy socjalnej jest tak skonstruowany, że wynagrodzenie jest mocno opodatkowane, a niekiedy podjęcie pracy może wiązać się z realnym spadkiem dochodów w wyniku przekroczenia progów zapewniających dostęp do zasiłków. Może to prowadzić do tego, że wielu z Polaków zdecyduje się na uzyskiwanie wynagrodzenia „pod stołem”. Warto jednak pamiętać, że Polacy potrafią być bardzo przedsiębiorczy i jeśli tylko dostaną „wędkę” zamiast „rybki” będą w stanie sami zadbać o swoją przyszłość.

Jak każda regulacja tak i ta, niesie za sobą szanse i zagrożenia, z jednej strony – ochrona najsłabiej zarabiających, a z drugiej – widmo bankructwa niektórych firm.

Wszystkie te kwestie dotyczą jednak głównie tych, którzy w Polsce zarabiają najmniej, często ledwo wiążąc koniec z końcem. Warto zatem pamiętać, że w przypadku braku systemowych działań, stosowanie jedynie chwytliwych haseł nie poprawi w żadnym stopniu standardu ich życia.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
Trwa ładowanie komentarzy...